Petícia proti hazardu

Podpísaní obyvatelia mesta Banská Bystrica, ktorí dosiahli 18 rokov veku, vzhľadom na to, že na území Banskej Bystrice dochádza k narušovaniu spolunažívania a mnohým problémom v rodinách v súvislosti s hraním hazardných hier, touto petíciou žiadame Mestské zastupiteľstvo mesta Banská Bystrica, aby prijalo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým bude ustanovené, že hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) zákona  č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov nie je možné prevádzkovať na území mesta Banská Bystrica.

Petícia na stiahnutie