bcf handlova

Poslanie

Poslaním Aliancie nezávislých je napomáhať rozvoju pluralitného demokratického zriadenia a občianskej spoločnosti v Slovenskej republike. Aliancia nezávislých má tiež ambíciu hájiť záujmy občanov pri dosahovaní verejného záujmu na miestnej, regionálnej, celoštátnej ale aj európskej úrovni spravovania vecí verejných. Aliancia nezávislých tak mieni dosiahnuť, úmerne svojim možnostiam, prostredníctvom organizovania a účasti na rôznych spoločenských aktivitách, vzdelávacieho, politického i nepolitického charakteru. V neposlednom rade, bude Aliancia nezávislých za účelom dosahovania stanovených cieľov aktívne podporovať na funkcie vo verejnom sektore tých kandidátov, ktorí sa stotožňujú s jej programom, základnými hodnotami a aktívne sa zapájajú do jej aktivít.

Kašpera podporuje 230 starostov a primátorov

Na slovíčko – Martin Klus

SMER podporuje Jána Luntera

Na slovíčko – Igor Kašper

Martin Klus diskutuje o porazení vodcu

Na slovíčko – Stanislav Mičev